NYEMISSION

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Aktie: B-aktier i Circular Water Technologies AB (publ)

Teckningstid: 10 - 25 mars 2021

Teckningskurs: 8 SEK per aktie

Teckningspost, antal aktier: 1 000, därefter i jämna 200-tal

Utestående aktier, före nyemission: 21 911 082 (varav 1 400 000 A-aktier)

Antal nyemitterade aktier: 3 062 500

Emissionsbelopp vid fullteckning: 24 500 000 SEK

Betalning: Efter besked om tilldelning

ISIN-kod: AK-B SE 0015 658554

Skatterabatt: Utgår för investering i tillväxtbolag enligt gällande lag

Kontakt med bolaget: www.circularrecovery.eu eller info@circularrecovery.eu eller 08-667 86 60

Kontakt med emissionsinstitut: Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se eller emissioner@mangold.se eller 08-503 01 595

FULLSTÄNDIGT INFORMATIONSMEMORANDUM

CWT har fått en Seal of Excellence från EU som tecken på att vi har ett ledande europeiskt projekt med innovationshöjd och marknadspotential. Läs mer om företaget och vår produkt genom att klicka på knappen nedan. 

ANMÄLNINGSSEDEL

Genom att klicka på knapparna nedanför kommer du till våra nedladdningsbara anmälningssedlar. Där kan du antingen teckna elektroniskt enligt instruktionen, eller manuellt genom att fylla i anmälningssedeln och skicka denna per post eller scannad per e-post till vårt emissionsinstitut, Mangold Fondkommission AB. 

Om du vill skicka in “anmälningssedel med porto” per post finns två alternativ:

1. Fyll i, underteckna och posta i ett kuvert till Mangold Fondkommission AB – adressen framgår på anmälningssedeln.

2. Eller, skriv ut anmälningssedeln dubbelsidigt, fyll i, underteckna, vik ihop denna med dina uppgifter inåt, sätt en tejp bit runt ena hörnet och posta.

WEBBINARIER

Vi kommer att hålla tre webbinarier under teckningstiden. Dessa hålls torsdagen den 11 mars, onsdagen den 17 mars och måndagen den 22 mars. Anmäl dig via: circularrecovery.eu/webbinarier.